Bilgisayarı oluşturan tüm fiziksel parça ya da ürünlere donanım denir. Bilgisayarın çalışabilmesi için gerekli olan minimum bileşenleri içerir. Bilgisayarın sistem biriminin ( Kasasının ) içinde kalan parçalara “İç Donanım” dışında kalan parçalara da “Dış Donanım” denir.