İnternet üzerinden etkileşim yapabilme imkanı sunan sosyal medya, bilgi paylaşımı ve diyalogların tamamını kapsayan yeni nesil bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle markaların etkin kullanımı ile birlikte dijital reklamcılık alanında ölçümleme ve hedeflemenin kontrol edilebilmesi sayesinde geleneksel medyaya göre daha öncelikli bir konuma gelmiştir.